27. Sri K.C. Gochhayat
28. Sri R.N. Nayak
29. Sri Bhagaban Gochhayat
30. Sri Kashinath Sahoo
31. Smt. Suma Dei
32. Sri Rabindra Kumar Behera
33. Sri Gopal Naik
34. Sri Baina Nayak
35. Sri Govinda Naik
36. Sri Manoja Kumar Mohapatra
37. Sri Dhurba Naik
38. Sri Iswar Nayak
39. Sri Sandip Sekhar Pattanayak
40. Sri Bansidhar Naik
41. Sri Gobinda Ch. Biswal
42. Smt. Sanjukta Sahoo
43. Sri Dinabandhu Mohapatra
44. Sri D. Subash
45. Sri Jaya Majhi
46. Sri Rabindra Naik
47. Sri Ramesh Ch. Naik
48. Sri Laxmidhar Nayak
49. Sri Sadasiv Naik
50. Sri Laxmidhar Barik
51. Sri A.N. Singh
52. Sri Karunakar Naik
53. Sri Sarbeswar Parida
54. Sri Benu Naik
55. Sri Arta Naik
56. Sri K. Malesia